Sällskap/Company

Större sällskap/Bigger groups

För större sällskap

For bigger company

Nu är det corona tider och vi följer hälsovårdsmyndigheternas riktlinjer noga och har vidtagit extra åtgärder för att förhindra spridningen. För större sällskap och turister, erbjuder vi en skräddarsydd meny. Kontakta oss på mail för mer information.

 

For bigger company and tourists, we offer a tailor-made menu. Contact us by email for more information.

 

rodolfino1972@gmail.com